Prijsherzieningsclausule

(aanpassing aan de evolutie van lonen én materiaalkosten cfr. artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van Het Ramenhuis BV)

De overeengekomen prijs is slechts forfaitair (vast), weliswaar onder voorbehoud van door de opdrachtgever gevraagde aanpassingen, indien de technische opmeting door het Ramenhuis BV kan plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 3 kalendermaanden na de ondertekening door de opdrachtgever van de offerte en de totstandkoming van de overeenkomst.

In geval deze termijn wordt overschreden door omstandigheden veroorzaakt door de opdrachtgever dan wel door overmacht alsook in het geval er sprake is van uitzonderlijke prijsstijgingen (inzake materialen, grondstoffen en/of brandstoffen), komt de overeengekomen prijs te vervallen en heeft het Ramenhuis BV het recht om een herziening van de prijs door te voeren volgens onderstaande prijsherzieningsformule

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

  • P = de nieuwe prijs
  • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
  • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
  • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
  • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
  • I= de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • I= de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • a + b + c = 1

 

CONTACTGEGEVENS

Ramenhuis bv
Diestersteenweg 56-1,
3510 Hasselt, Kermt
info@ramenhuis.be
011/24.60.50
BTW BE0830.087.594

Laatste update: 20/04/2023