Onze toonzalen zijn vandaag open! 10.00u - 18.00u Onze toonzalen zijn vandaag open! 10.00u - 20.00u Onze toonzalen zijn vandaag open! 10.00u - 17.00u Onze toonzalen zijn vandaag gesloten!

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van het Ramenhuis bv
Adres maatschappelijk zetel: Diestersteenweg 56-1, 3510 Hasselt, Kermt met ondernemingsnummer BE0830.087.594

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden :

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Ramenhuis bv of rechthoudende derden. Deze mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van het Ramenhuis gedupliceerd of gekopieerd worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het Ramenhuis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het Ramenhuis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het Ramenhuis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naarverwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het Ramenhuis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Het Ramenhuis hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de internetsite en het contactformulier in te vullen, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: [naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, …]. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan het Ramenhuis en het betreffende vakje aan te vinken, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet n° 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.

De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van het Ramenhuis, Diestersteenweg 56, 3510 Kermt (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door het Ramenhuis verwerkt voor de klantenadministratie, eventuele marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven. Die gegevens kunnen wel worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de website.

U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, recht te zetten, te vervolledigen, updaten, blokkeren of verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. U kan hiervoor contact nemen met het Ramenhuis op info@ramenhuis.be. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen uw gegevens kan opvragen, vragen wij u bij elk verzoek een bewijs van identiteit af te leveren.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Cookies

De internetsite van het Ramenhuis maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, en is noodzakelijk voor de levering van diensten die uitdrukkelijk door u werden aangevraagd. De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Controle van uw privécommunicatie

Het Ramenhuis behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, indien het vermoeden bestaat dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten.

Laatste update april 2018

Anne Jonkmans

Hasselt

Doe gewoon zo verder! Advies & service was perfect

© Het Ramenhuis - Privacyverklaring - Cookieverklaring