2 . 12 . 22

Premies ramen 2023: wat zijn je opties?

premies ramen 2023

2022 loopt bijna op zijn eind. Mogelijk heb je volgend jaar concrete verbouwplannen en wens je jouw ramen te vervangen. Of val je onder de nieuwe renovatieplicht. Goed nieuws: ook volgend jaar heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een premie om de kosten te drukken. Een overzichtje van de premies voor ramen en deuren in 2023!

1. Mijn Verbouwpremie

Om meer orde te krijgen in het premielandschap besloot Vlaanderen om al zijn premies voor renovatieprojecten te bundelen. Sinds 1 oktober 2022 vallen al deze premies onder Mijn Verbouwpremie.

Voor ramen en deuren zijn de volgende premies mogelijk, als de woning in kwestie minstens 15 jaar oud is:

  • Het plaatsen van nieuwe ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
  • Het plaatsen van volle buitendeuren
  • Het afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen

Lees ook: Hoogrendements- of triple glas: wanneer is het de meerprijs waard?

Belangrijk: wie in 2023 een premie aanvraagt voor ramen en deuren en onder de middelste of laagste inkomenscategorie valt, moet ook de ventilatie in zijn woning aanpakken.

Om in aanmerking te komen voor een premie moet de som op de factuur minstens 1.000 euro en hoogstens 11.000 euro bedragen. Alles boven het maximumbedrag wordt niet meegenomen in de berekening van de premie.

Afhankelijk van je inkomenscategorie en je statuut (eigenaar-bewoner, verhuurder van een sociale woning…) heb je mogelijk recht op een van de volgende premies:

  • Tot 5.500 euro premie (50% van het factuurbedrag)
  • Tot 3.850 euro premie (35% van het factuurbedrag)
  • 16 euro per m2 en maximum 40% van het factuurbedrag
  • Het effectieve factuurbedrag

Bekijk hier de voorwaarden en bedragen in detail (PDF Vlaamse overheid)

2. EPC-labelpremie

Deze premie, toegekend via Fluvius, is actief sinds 2021 en is bestemd voor eigenaars van woningen met een (zeer) povere energiescore. Op hoeveel euro premie je recht hebt, hangt af van hoe goed je jouw woning hebt gerenoveerd binnen een tijdspanne van 5 jaar en of je een beschermd energieafnemer bent. Op basis van deze criteria heb je recht op minstens 2.500 en hoogstens 6.000 euro.

Ontdek hier alle voorwaarden rond de EPC-labelpremie

Jouw project bespreken?

Kom eens op de koffie en wij vertalen je plannen naar de beste oplossing

3. Totaalrenovatiebonus

Een derde type (ramen)premie waar je in 2023 in aanmerking voor kunt komen, is de totaalrenovatiebonus vanuit Fluvius. Hiervoor dien je minstens 3 premies aan te vragen voor energiebesparende ingrepen aan je woning. Waaronder bijvoorbeeld het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing.

De totaalrenovatiebonus loopt op van 1.250 tot 4.750 euro voor eengezinswoningen en van 625 tot 2.375 euro voor appartementen. Beschermde afnemers hebben nog eens recht op 50% extra bonusbedrag.

Let wel, aan het toekennen van de totaalrenovatiebonus hangen een aantal specifieke voorwaarden vast. Zo moet de woning onder meer voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

4. Gemeentelijke premies

Los van bovenstaande bekendste premievormen kan je in 2023 mogelijk ook bij jouw gemeente terecht voor een premie voor nieuwe ramen. Ontdek via deze tool of jouw gemeente bijkomende premies toekent voor het plaatsen van nieuwe ramen of deuren.

5. De iets minder bekende premies

Tot slot zijn er nog een aantal minder bekende mogelijkheden om in 2023 een premie te bekomen voor het plaatsen van nieuwe ramen of deuren. Enerzijds door deel te nemen aan een collectief renovatieproject onder leiding van een BENOvatiecoach, anderzijds door een huur- en isolatiepremie aan te vragen. Deze laatste optie, een extra hoge premie, is enkel voorbehouden voor zeer specifieke doelgroepen.

Premies ramen 2023: altijd een laatste stand van zaken bij het Ramenhuis

Ben je nog op zoek naar de geschikte ramenpartner om jouw nieuwe ramen en/of deuren aan toe te vertrouwen? Kom zeker eens bij ons langs in Hasselt, Leuven of Olen om ons aanbod in pvc, aluminium en houten buitenschrijnwerk te komen verkennen. En trek zeker aan de mouw van onze mensen voor de laatste stand van zaken in premieland.

Nog vragen voor ons? Contacteer ons hier. En bekijk zeker nog een aantal verhalen en referenties van andere verbouwers.